LAND Magasinet legges ned:

TAKK FOR OSS!

Utgave nummer 4/2017 blir dessverre også det siste LAND Magasinet foreløpig.

LAND Magasinet ble startet i 2015 på initiativ fra Landsbyen Næringshage, etter en ide som Per Rognerud og Bjørn H Stuedal hadde lansert på de første møtene i «Opptur Søndre Land» i 2010 og 2011.

Den opprinnelige ideen var at magasinet skulle ha 8 – 10 utgaver i året, erstatte Kulturnytt i Søndre og Kulturkalenderen i Nordre Land. Det skulle også være et profesjonelt magasin for omdømmebygging og markedsføring av Land som område. Magasinet skulle være en informasjonskanal for de to kommunene, en rimelig og effektiv markedsføringskanal for lokalt næringsliv for å nå ut til lokalbefolkning og hytteeiere, og et «feel-good» magasin som gjorde innbyggerne stolte av å bo i Land.

Av ulike årsaker valgte kulturkontorene i kommunene å ikke være med på etableringen av LAND Magasinet. Det ble derfor besluttet å bare gi ut fire årlige utgaver, fullt finansiert av næringslivet gjennom annonser.

Det første magasinet kom ut i mars 2015, og vi har laget fire utgaver årlig, hver med et opplag på 11.500. Magasinet har vært distribuert gratis til alle husstander i Søndre og Nordre Land, samt Etnedal kommuner. Det har også vært sendt til hjemmeadressen til alle registrerte hytteeiere i de tre kommunene.

Fra sommeren 2017 har Landsbyen Næringshage trukket seg ut av magasinet, ettersom deres oppdragsgivere (SIVA) ikke lenger tillater at de kan ha eierinteresser i lokalt næringsliv. De to gjenværende eierne av LAND Magasinet, Stuedal kommunikasjon og Land Design, måtte derfor nå ta en avgjørelse på hva som skulle skje med magasinet.

Det var aldri meningen at magasinet skulle være et privat initiativ med kun to personer i førersetet. Ideen med magasinet var at det skulle ha et bredt eierskap og speile Land som område.

Stuedal kommunikasjon og Land design skulle kun være bidragsytere på det redaksjonelle og annonseutforming, ikke sitte med hele eierskapet og ansvaret for å fylle magasinet med innhold.

Vi har forsøkt å få med Søndre og Nordre Land kommuner, for å se om det nå var mer interesse for de opprinnelige ideene for magasinet – der kommunene istedenfor å bruke penger på å lage Kulturnytt, Kulturkalender, og kjøpe kunngjøringsannonser i Oppland Arbeiderblad – kunne bruke noen av disse pengene på å videreutvikle LAND Magasinet.

Vår ide var å sammen lage 6 eller 8 utgaver i året, samt en nett-utgave av magasinet (www.landmagasinet.no). Vi mener det ville gitt kommunene en god markedsførings- og informasjonskanal for mindre penger enn det de i dag bruker, og det ville sikret driften av et lokalt magasin som bygger omdømme for Land som region.

Vi må dessverre etter tre års drift konstatere at det fortsatt ikke er noen interesse for denne ideen.

Interessen fra lag og foreninger til å bidra med nyheter og innhold, og gratis bruke magasinet for å markedsføre sine arrangementer, har heller ikke vært stor.

LAND Magasinet har i disse tre årene ikke mottatt noen kommunal støtte. Det er derfor kun lokalt næringsliv som har æren for at vi har klart å få laget LAND Magasinet. De har til gjengjeld stilt opp og gjennom annonsene gjort det mulig å produsere og distribuere magasinet gratis til alle husstander og hytteeiere. Næringslivet har også bidratt med innhold til de totalt 12 magasinene som er gitt ut.

Stuedal Kommunikasjon og Land Design har i tillegg gjennom de tre årene med drift, «sponset» produksjonen med over 2000 gratis timer og produksjonsutstyr.

Vi ønsker med dette å takke alle som har bidratt til å lage magasinet, og beklager at vi ikke lenger ser oss i stand til å gi det ut.

De som har til gode penger for forhåndsbetalte rubrikkannonser, får – selvsagt – refundert disse.

For LAND Magasinet:

Nina Sæther
Daglig leder

Bjørn H Stuedal
Redaktør